Archiwum: czerwiec 2010

Rewitalizacja zbliża się ku końcowi

Dobiegają końca prace związane z odnowieniem krasnosielckiego parku. Dotychczas usunięto stare drzewa, na których miejscu pojawiają się nowe nasadzenia. Zniszczony chodnik zastąpiono pięknymi alejkami. Odnowiony zostanie pomnik Tadeusza Kościuszki. Nowy…

Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich…

Monitoring

Na budynku Urzędu Gminy Krasnosielc zostanie zainstalowana kamera obrotowa, której zadaniem będzie monitorowanie głównej ulicy Krasnosielca. Jednocześnie w parku, który jest w tej chwili rewitalizowany, planuje się montaż 4 kamer….

Przebudowa ulic Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej

9 czerwca nastąpiło otwarcie ofert złożonych w ramach ogłoszonego przetargu na przebudowę ulic Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej w Krasnosielcu. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i…

Dzień Regionalny

24 maja odbył się Dzień Regionalny w krasnosieleckim przedszkolu. W jego organizację zaangażowali się rodzice, pracownicy oraz same przedszkolaki. Już rana na placu zabaw zrobiło się gwarno i słychać było…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »