Archiwum: lipiec 2010

Ogłoszenie o otwartym konkursie

Wójt Gminy Krasnosielc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych form dyscyplin sportowych na terenie Gminy Krasnosielc…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »