Archiwum: wrzesień 2012

Sadzonka za elektrośmiecia

W dniu 04.10.2012 r. (tj. czwartek) w godzinach od 8.00 do 15.00 za Gminnym Ośrodkiem Kultury będzie przeprowadzona bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Elektośmieci będzie można wymienić na…

Podpisano kolejną umowę z WFOŚiGW

Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania o treści: „Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych w gminie Krasnosielc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i…

Konkurs „Stwórz Miniprojekt”

Od 17 września do 31 października 2012 r. trwa konkurs internetowy, organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na edukacyjnej stronie o Funduszach Europejskich dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 11…

Termomodernizacja budynków w Krasnosielcu

Rozpoczęto prace związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w Krasnosielcu. W zakres prac wchodzi: docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wykonanie warstwy elewacyjnej tynku mineralnego strukturalnego, montaż podokienników z blachy i…

Pokażmy śmieciom gdzie ich miejsce

We wrześniu Gmina Krasnosielc przystąpiła do realizacji akcji ekologicznej pod hasłem: „Pokażmy śmieciom gdzie ich miejsce”. W dniach od 10 do 13 września br. odbyły się warsztaty plenerowe, podczas których…

Przebudowa dróg gminnych

W miesiącu sierpniu br. rozpoczęto prace nad modernizacją drogi gminnej we wsiach Nowy Sielc i Krasnosielc. Długość zmodernizowanego odcinka dróg wyniesie około 750 m. Utwardzenie nawierzchni dróg zostanie wykonane technologią…

EUROPEJSKA PRZYGODA W RAKACH

Komisja Europejska przekaże w najbliższym czasie naszej szkole w Rakach dotację w wysokości 20.000 Euro. Wsparcie finansowe umożliwi zarówno uczniom, jak i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Rakach wizyty w szkołach…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »