BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSIACH

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSIACH WOLA WŁOŚCIAŃSKA, WOLA JÓZEFOWO

W miesiącu wrześniu 2007 r. rozpoczęto prace nad kolejnym etapem wodociągowania Gminy Krasnosielc. Efektem rozpoczętych prac będzie wykonanie wodociągu z rur PCV o długości 4667 mb, a także przyłączy wodociągowych z rur PE o długości 973 mb (37 szt.). Łączna wartość inwestycji wynosi 287.589,85 zł. Na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ww. wsiach Gmina uzyskała dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000 zł. Wszelkie prace budowlane zostaną zakończone do 31.10.2007 r. Wykonawcą ww. inwestycji jest firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” z Łomży.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »