PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI PRZYTUŁY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI PRZYTUŁY (DO DROGI POWIATOWEJ CHORZELE – KRASNOSIELC)

W miesiącu wrześniu 2007 r. rozpoczęto prace nad modernizacją drogi gminnej o nawierzchni żwirowej we wsi Przytuły. Inwestycja, której łączna wartość wynosi 482.896,50 zł polega na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 6 cm, układanej po 3 cm każda, umocnieniu poboczy kruszywem i oczyszczeniu przepustów. Długość remontowanego odcinka wynosi 2,074 km. Na przebudowę drogi w Przytułach Gmina uzyskała dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200.000 zł. Wszelkie prace drogowe zostaną zakończone do 31.10.2007 r. Wykonawcą ww. inwestycji jest firma DELTA – PRID Sp. z o.o. z Ciechanowa.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »