REMONT ORAZ MODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

REMONT ORAZ MODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRASNOSIELCU
W połowie września 2007 r. rozpoczęto prace nad kompleksowym remontem budynku GOK w Krasnosielcu. Prace remontowe polegać będą m. in. na: ociepleniu ścian zewnętrznych budynku metodą „lekko-mokrą”; wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej; remoncie głowic kominów ponad dachem oraz renowacji pokrycia dachu; wykonaniu robót remontowych i modernizacyjnych wewnętrznych; wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych; modernizacji instalacji elektrycznych wewnętrznych. Łączna wartość inwestycji wynosi 464.479,47 zł. Na wykonanie ww. prac remontowych Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – w kwocie 412.267 zł. Prace remontowe są prowadzone w dwóch etapach i zostaną zakończone: – do 15.12.2007 r. – roboty zewnętrzne, – do 15.05.2008 r. – roboty wewnętrzne. Wykonawcą ww. inwestycji jest firma P.H.U. BUDOMUR z Pułtuska.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »