TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA ORAZ REMONT OGRODZENIA PLACU PRZEDSZKOLNEGO

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA ORAZ REMONT OGRODZENIA PLACU PRZEDSZKOLNEGO W KRASNOSIELCU

W miesiącu sierpniu 2007 r. rozpoczęto prace nad remontem budynku Przedszkola w Krasnosielcu. Prace remontowe polegać będą m. in. na: izolacji ścian fundamentowych wraz z ich odgrzybieniem; ociepleniu ścian zewnętrznych budynku metodą „lekko-mokrą”; rozebraniu starego ogrodzenia i wykonaniu nowego (słupy z cegły klinkierowej oraz przęsła z blachy powlekanej). Łączna wartość inwestycji wynosi 116.207,14 zł. Na wykonanie ww. prac remontowych Gmina uzyskała dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 57.741 zł. Wszelkie prace remontowe zostaną zakończone do 15.09.2007 r. Wykonawcą ww. inwestycji jest firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAREX” z Ostrołęki.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »