Informacja dla osób zainteresowanych budową naturalnych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza wszystkich zainteresowanych budową naturalnych oczyszczalni ścieków na spotkanie szkoleniowo – informacyjne z przedstawicielami Instytutu Ekologii Stosowanej, którzy udzielą wszelkich informacji i wyjaśnień w przedmiocie spotkania.
Ww. spotkanie odbędzie się dnia 30.04.2008 r., o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnosielcu.
Serdecznie Państwa zapraszam.Z poważaniem
Wójt Gminy
Andrzej Czarnecki

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »