Są dotacje na inwestycje w gminie Krasnosielc

Miło mi poinformować Państwa, że w dniu 31.03.2008 r. Radni Województwa Mazowieckiego podjęli decyzję o podziale środków w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza na rok 2008. Nasza gmina złożyła w roku bieżącym 5 wniosków o dofinansowanie ważnych inwestycji, z czego aż 4 spotkały się z przychylnością Radnych Województwa. W związku z powyższym, po rozstrzygnięciu procedur przetargowych, najpóźniej w czerwcu rozpoczniemy ich realizację.

Listę wszystkich inwestycji prezentuję poniżej.


1. komponent B – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych ”

REMONT BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAKACH

Wysokość dofinansowania – 35.000,00 zł

2. komponent C – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej”

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WE WSIACH PIENICE I WOLA WŁOŚCIAŃSKA

Wysokość dofinansowania – 200.000,00 zł

3. komponent D – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej”

MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W KRASNOSIELCU

Wysokość dofinansowania – 50.000,00 zł

4. komponentu E – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej

i Kanalizacyjnej”

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KRASNOSIELCU

Wysokość dofinansowania – 150.000,00 zł

Sekretarz Gminy
Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »