Prace drogowe w miejscowościach: Pienice, Wola Włościańska, Wola Józefowo oraz Drążdżewo M.

Trwają prace drogowe w miejscowościach: Pienice, Wola Włościańska, Wola Józefowo oraz Drążdżewo Małe, mające na celu powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych. Długość odcinków przewidzianych do modernizacji przedstawia się następująco:- Pienice – 1500 mb,
– Wola Włościańska – 1900 mb,
– Drążdżewo Małe – 1000 mb.Wykonawcą inwestycji jest firma „Budomost” z Białegostoku. Całkowita wartość robót wynosi 399 916 zł. Na wyżej wymienioną inwestycję gmina pozyskała środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 200 000 zł.
Wójt Gminy Krasnosielc
Andrzej Czarnecki

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »