Remont kurhanu w Drążdżewie zakończony

Na mocy porozumienia z dn. 27.03.2008 r. pomiędzy Wójtem Gminy Krasnosielc Andrzejem Czarneckim a Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim gmina otrzymała dotację w wysokości 7 tys. zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Środki te zostały przeznaczone na remont drążdżewskiego kurhanu. Całość inwestycji wyniosła 9 305,08 zł, z czego 2 305,08 zł pochodziła z budżetu gminy.
Prace remontowe polegały na:
– zbiciu kurhanu i uzupełnieniu ubytków,
– odnowieniu barierki i krzyża,
– wykonaniu przepustu przez rów,
– wykonaniu murku oporowego dla ziemi.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »