Fundusze Unijne

W dniu wczorajszym (tj. 09.10.2008) Gmina Krasnosielc przekazała do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach RPO WM, Priorytet III – Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa, wnioski o dofinansowanie dwóch projektów:
1) Przebudowa drogi gminnej Biernaty – Chłopia Łąka o wartości 1 107 843 zł,
2) Przebudowa ulic Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej w Krasnosielcu o wartości
1 190 870 zł.
Działanie to może skutkować uzyskaniem 85%-towej dotacji do każdego z w/w zadań. O efekcie końcowym z pewnością Państwa poinformujemy.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »