Spotkanie

Sekretarz Gminy – Paweł Ruszczyński uczestniczył w spotkaniu, które odbyło się 09.10.2008 w Starostwie Makowskim. Wzięli w nim udział Burmistrzowie oraz Wójtowie powiatu makowskiego, Komendanci Policji, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Pan Starosta Zbigniew Deptuła. Celem spotkania było omówienie licznych problemów i potrzeb, które dotyczą całego powiatu makowskiego, w tym naszej gminy. Poruszono między innymi kwestie:
– usuwanie zwierząt zabitych na drogach gminnych i powiatowych,
– postęp rozpoczętych inwestycji w powiecie oraz potrzeby inwestycyjne na rok 2009,
– sprawy związane z gospodarką odpadami oraz melioracją gruntów.
Podpisano również deklarację ufundowania sztandaru dla Policji w powiecie makowskim.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »