Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Wójt Gminy Krasnosielc informuje o możliwości uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie jest organizowane przez Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny jako realizacja Projektu „Instruktor sportu – zawód z przyszłością”. Kurs pozwoli osobom bezrobotnym zdobyć uprawnienia zawodowe Instruktora rekreacji ruchowej – specjalność: Fitness – nowoczesne formy gimnastyki, co stworzy szansę na podjęcie pracy, jako instruktor fitness, w klubach i ośrodkach sportowych, na koloniach, obozach lub podjęcie własnej działalności. Zostało ono skierowane do osób pełnoletnich, ale przed 25 rokiem życia pozostających bez zatrudnienia. Osoba zgłaszająca się nie musi być zarejestrowana jako bezrobotna, wystarczy, że nie będzie aktywna zawodowo. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz.U. nr 71 z 2001 roku, poz. 738 oraz z 2003 r. nr 8, poz. 93) uczestnikami szkolenia mogą być osoby posiadające minimum wykształcenie średnie. Dodatkowo wymagane jest przedstawienie przez zgłaszającego się zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie. Niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej www.szs.pl lub Urzędzie Gminy Krasnosielc (pokój nr 15).

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »