UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Św. Stanisława

Corocznie w naszej szkole odbywa się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I. Zazwyczaj ma ono miejsce po około miesięcznym pobycie uczniów w szkole. Tegoroczne ślubowanie odbyło się tradycyjnie, ostatniego dnia września. Już po raz drugi pierwszoklasiści szkoły w Amelinie ślubowali na piękny sztandar.
Podjecie nauki w szkole jest bardzo ważnym momentem w życiu każdego dziecka oraz jego rodziny. Początek edukacji powinien być radosny i spokojny. Musi upłynąć trochę czasu, aby dziecko przyzwyczaiło się i zaakceptowało nową sytuację. Musi poczuć się bezpiecznie i pewnie, co stanowi podstawę do podejmowania przez nie nowych działań. Dlatego też uroczystość ślubowania w naszej szkole odbyła się 30 września 2008 r.
Uczniowie kl. I w obecności rodziców i całej społeczności szkolnej, po zaprezentowaniu swoich umiejętności wokalno artystycznych oraz odgadnięciu wielu zagadek przygotowanych przez uczniów klas starszych zostali przyjęci do szkolnej rodziny. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowali strzec honoru szkoły… Następnie pani dyrektor Barbara Kluczek pasowała ich na pełnoprawnych Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Amelinie oraz wręczyła pamiątkowe upominki (ołówki, długopisy, notesiki i kredki) ufundowane przez Radę Rodziców. Pani dyrektor podziękowała uczniom za występy oraz życzyła im samych sukcesów w szkole, a także dobrych kolegów. Specjalne życzenia przekazała też licznie zgromadzonym rodzicom pierwszoklasistów, życzyła im, aby sukcesy ich dzieci, były ich sukcesami, i aby towarzyszyli swym pociechom w wędrówce po szczeblach szkolnej kariery.
Ten wyjątkowy dzień uczniowie zakończyli wspólnym poczęstunkiem. Uroczystość ślubowania na długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów oraz ich rodziców.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »