Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rakach poznali przepisy o ruchu drogowym

W dniu 16 października uczniowie najmłodszych klas (I-IV) mieli okazję spotkać się z dwoma policjantami, którzy rozmawiali z dziećmi na temat bezpieczeństwa i przepisów w ruchu drogowym. Policjanci w interesujący i bardzo przystępny sposób przekazywali swoją wiedzę z zakresu prawa o ruchu drogowym. Dzieci natomiast wykazały ogromne zainteresowanie tematem, o czym świadczyła żywa dyskusja i zaskakujący efekt egzaminu sprawdzającego. Wszystkie dzieci otrzymały od policjantów drobne upominki w postaci światełek odblaskowych, które to zaraz przymocowały do swoich tornistrów w celu lepszej widoczności na drodze. Uczniowie klasy I dodatkowo otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz opaski na ręce. Po zakończonym spotkaniu dzieci podziękowały policjantom, składając na ich ręce symboliczne kwiaty.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »