Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ziemi Krasnosielckiej

Przedstawił je jako narzędzie skutecznego przezwyciężania problemów społeczno – gospodarczych. Podkreślił również, że Krasnosielc jest jedną z najbardziej aktywnych gmin w Polsce. Podczas tego spotkania mieliśmy okazję zapoznać się z działalnością i sukcesami Grupy Partnerskiej „Nasza 19” ze Słupna. Pani Urszula Dembicka dokonała prezentacji naszego rodzimego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ziemi Krasnosielckiej. Partnerstwo istnieje od 2006 roku. Jego członkami są jednostki straży pożarnej, szkoły, placówki kulturalne oraz osoby prywatne. To dzięki ich zaangażowaniu i pomysłowości udaje się Partnerstwu organizacja aktywnego życia społeczno-kulturalnego. Grupa Partnerska jest inicjatorem wielu lokalnych imprez kulturalnych, które rozsławiają naszą gminę. Jak mówił ks. Szczepan Borkowski na zakończenie spotkania „(…) taka integracyjna inicjatywa, jaką jest nasze Partnerstwo wydaje się bardzo cenna. Pozwala wyzwolić się ze skorupy obojętności(…). Otworzyć się nie tylko na drugiego człowieka, ale przede wszystkim na siebie”.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »