Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

10 marca br. uczniowie klasy V i VI PSP w Drążdżewie uczestniczyli w realizacji programu „Pomocna dłoń”. Celem programu było dostarczenie wiedzy na temat wpływu alkoholu i innych używek na zdrowie człowieka, a w szczególności na zdrowie oraz rozwój dzieci i młodzieży. W czasie zajęć wskazywano na błędne przekonania o atrakcyjności kontaktu młodzieży z używkami. W oparciu o film oraz scenki tematyczne dzieci uczyły się asertywnych zachowań oraz sztuki mówienia zdecydowanego – „NIE” w przypadkach presji grupy rówieśniczej do sięgania po alkohol i inne środki odurzające. Wskazywano na sposoby racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Uczniowie otrzymali tematyczne broszurki, ulotki oraz informator „Tu znajdziesz pomoc”, z adresami instytucji, udzielających porad i wsparcia przy rozwiązywaniu problemów szkolnych i rodzinnych. 20 marca 2009 r. uczniowie Zespołu Szkół w Krasnosielcu uczestniczyli z warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. Uczniowie klas V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu w programie „Jak nie przegrać na starcie”. Zajmowali się tematyką dotyczącą zapobiegania przemocy i agresji – „Przemoc, agresja – jak pomagać sobie i innym”. W części wstępnej zastanawiali się nad przyczynami agresji, aby następnie poznawać system wartości i dążeń pozwalających na kontrolę stresu i redukcję zachowań agresywnych. Praca w zespołach koncentrowała się wokół następujących tematów:

  1. Przyczyny agresji
  2. Czynniki wywołujące agresję i przemoc
  3. Poszukiwania pozytywnych rozwiązań
  4. Jeden dzień z pamiętnika ofiary
  5. Jak przeciwdziałać agresji i przemocy

Uczniowie aktywnie pracowali w zespołach, a prezentacja poszczególnych grup była bardzo ciekawa. Oto niektóre wypowiedzi: Nie bijmy, nie przezywajmy – tylko w piłkę grajmy! Nie jestem agresywny – bo chcę być pozytywny. Po prostu – lubimy się nawzajem. Podać rękę na zgodę. Uprawiać sport! Pomagać sobie i innym. Unikać konfliktowych sytuacji. Pamiętać, że agresja wzbudza agresję. W dyskusji zwracano uwagę, aby nie ulegać stylowi życia promującego agresywne zachowania i aspołeczne postawy oraz wskazywano jakie należy wybierać rozwiązania pozytywne. Młodzież klas I i II Publicznego Gimnazjum w Krasnosielcu realizowała program pod hasłem „Ile trzeba mieć, żeby stracić” – temat spotkania dotyczył wirtualnych uzależnień oraz cyberprzemocy. Na spotkaniu omówiono problem wirtualnej rzeczywistości wskazując na grożące niebezpieczeństwo uzależnienia. Wspólnie poszukiwano odpowiedzi na pytanie – jak umiejętnie korzystać z komputera, żeby zachować umiar i nie paść ofiarą uzależnienia od Internetu. Jak nie dopuścić do sytuacji, kiedy niezauważalnie tracimy kontrolę nad czasem spędzonym w sieci, co w konsekwencji prowadzi do utraty kontaktu z rzeczywistością. W pracy zespołowej uczniowie poszukiwali skutków ubocznych uzależnienia od komputera na stan fizyczny, psychiczny i społeczny. W czasie zajęć młodzież potwierdziła, że poświęca dość dużo czasu na korzystanie z komputera, a szczególnie w dni wolne od nauki szkolnej. Z wypowiedzi wynikało, że w większości przypadków młodzież jest zafascynowana pracą z komputerem i nie widzi zagrożenia uzależnieniem. Zagadnienie to wymaga podjęcia wspólnych działań zapobiegawczych nauczycieli, rodziców i młodzieży.
Stanisława Gołaszewska Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »