„Biesiada Twórczych Pomysłów”, czyli podsumowanie realizacji Programu Integracji Społecznej

Swoją obecnością zaszczycili wszystkich: Izabela Siander z Urzędu Wojewódzkiego, Mirosław Augustyniak – przedstawiciel Zarządu Powiatowego PSL, Marian Krupiński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zdzisław Biszewski – Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Jarosław Chołodecki – Kierownik PPWOW, Ewa Gliwicka – Koordynator Programu Integracji Społecznej oraz Henryk Kowalczyk – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, wójtowie i koordynatorzy gmin realizujących Program Integracji Społecznej. W tym ważnym dniu nie mogło zabraknąć skromnej, a zarazem wielkiej osoby Pani Beaty Żabki – Konsultanta Regionalnego PPWOW – która swoją determinacją i ogromnym zaangażowaniem przyczyniła się do osiągnięcia wielu sukcesów przez gminy realizujące swe cele i zadania w ramach PPWOW. W trakcie biesiady można było podziwiać przepiękne wystawy przedstawiające efekty wdrażania Programu w poszczególnych gminach (rękodzieła tj. pisanki wielkanocne, obrazy, palmy, haftowane serwety, a także zdjęcia z różnego rodzaju zajęć, wyjazdów, turniejów, itp.) oraz prezentacje zdobytych umiejętności. Wszystkie gminy zaprezentowały się z jak najlepszej strony. Oprócz wystaw mieliśmy okazję zobaczyć między innymi: występ grup tanecznych z Gminy Obryte, występ chóru i prezentację dobrych praktyk Gminy Młynarze. Wysłuchaliśmy „mini koncertu” zespołu Flażolistów z Gminy Winnica. „Darcie pierza” w wykonaniu naszej rodzimej grupy obrzędowej wzbudziło niezwykłe zainteresowanie wśród uczestników Biesiady. Wszyscy patrzyli z podziwem i ogromnym napięciem na akrobatyczne wyczyny grupy „Salto” z Małowidza. Smakołyki, które znalazły się na stole, zostały przygotowane przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy i miały ogromne powodzenie u gości. A cóż dobrego z Poakcesyjnego w Gminie Krasnosielc? A no wiele… W ramach usług pt. „Stawiamy na młodość – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w Gminie Krasnosielc” realizowanych przez Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli udało się zorganizować wyjazdy integracyjne i rekreacyjno – turystyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dla dzieci spędzających wakacje w domu. W czasie wolnym od zajęć szkolnych dzieci miały szansę uczestnictwa w wyjazdach na basen oraz zwiedzania Sanktuarium w Rostkowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, posiadłości Krasińskich i stadniny koni w Krasnem oraz Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Zainicjowano spotkania z Ewą Chotomską – autorką książek i tekstów piosenek oraz Ewą Stiasny – ilustratorką książek. Powołano również Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnosielcu liczącą 14 osób. Dla dzieci w wieku 5 – 12 lat odbyły się zajęcia z rytmiki. Dla dzieci starszych i młodzieży zorganizowano natomiast zajęcia sportowe tj. gra w piłkę nożną, ringo, tenisa stołowego, piłkę siatkową i unihokej oraz biegi przełajowe, rajd rowerowy. Gminny Ośrodek Kultury sprawował pieczę nad realizacją usług pt. „Łączymy Pokolenia”. Główne założenia tegoż programu to: aktywizacja lokalnego społeczeństwa, poprawa stosunków pomiędzy młodym i starszym pokoleniem, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży oraz organizowanie im czasu wolnego, doskonalenie współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami z terenu gminy, a co za tym idzie bliższe poznanie i zaspokajanie potrzeb społeczeństwa. Zorganizowano szereg imprez integracyjnych i obrzędowych promujących gminę Krasnosielc (np. Dni Krasnosielca, Krojenie i kiszenie kapusty w Rakach), warsztaty z podstawowej obsługi komputera, warsztaty kulinarne, plastyczne i muzyczne oraz różnego rodzaju wycieczki i spotkania. Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich odgrywa bardzo istotną rolę w życiu lokalnej społeczności. Pozwala na jej silną integrację, wyzwala inicjatywy i pomysły, ujawnia talenty. Przekłada się to na sukcesy w rozwiązywaniu licznych problemów społecznych., wynikających z potrzeb wszystkich gmin, które realizowały Program.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »