Są dotacje na wodociąg i boisko.

Wartość całej inwestycji to 11478135,58. Niestety Unia nie przewiduje dofinansowania przyłączy, w związku z powyższym gmina jest zmuszona pokryć je z własnego budżetu. Uważam to za ogromny sukces, gdyż uzyskaliśmy najwyższą kwotę o jaką mogliśmy ubiegać się zgodnie z wytycznymi RPO WM. Tym bardziej, że pozyskanie środków nie jest tak łatwe, jakby niektórym mogło się wydawać. Przede wszystkim jest ogromna konkurencja wśród beneficjentów, a kryteria programowe są bardzo rygorystyczne, często trudne do spełnienia. Przedmiotem dofinansowanego przedsięwzięcia jest budowa stacji uzdatniania wody w Amelinie oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Nowy Krasnosielc, Łazy, Nadleśnictwo Parciaki, Budy Prywatne, Grądy, Sulicha, Krasnosielc Leśny, Pieczyska, Niesułowo, Pach, Ruzieck i Amelin. Jednocześnie informuję, iż inwestycja pt. „Budowa boiska do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej w Krasnosielcu” również uzyskała akceptację Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego i została włączona do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.. Wartość całej inwestycji to 792,1 tys. zł, a kwota dofinansowania to 350 tys. zł. Wójt Gminy Andrzej Czarnecki

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »