Informacja dla mieszkańców wsi Krasnosielc i Nowy Sielc

Urząd Gminy Krasnosielc informuje, że w dniach 20 – 22 maja 2009 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbędą się spotkania mieszkańców miejscowości Krasnosielc i Nowy Sielc z przedstawicielami firmy R.A.W. z Łodzi, będącej wykonawcą projektu budowlanego wymiany sieci wodociągowej z przyłączami w Krasnosielcu oraz budowy systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krasnosielc i Nowy Sielc. Podczas w/w spotkań zostanie omówiona kwestia lokalizacji przyłączy w celu uniknięcia późniejszych nieporozumień w trakcie realizacji inwestycji.
Uczestnicy konsultacji zobowiązani są do posiadania dowodów osobistych.

Harmonogram konsultacji:
20.05.2009 (środa) w godzinach 1400 – 1800 21.05.2009 (czwartek) w godzinach 1400 – 1800 22.05.2009 (piątek) w godzinach 1200 – 1700

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu w dogodnym dla Państwa terminie.

Wójt Gminy Krasnosielc Andrzej Czarnecki

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »