1 Maja w Krasnosielcu

Już od kilku lat ten dzień wiąże się z ważnym wydarzeniem historycznym, które miało przebieg w 1945 r. Chodzi oczywiście o uwolnienie 42 żołnierzy AK i NSZ, którzy byli uwięzieni w areszcie UB – ówczesnym ośrodku zdrowia w Krasnosielcu. W tym roku obchodziliśmy 64. rocznicę akcji odbicia więźniów. Uroczystość ta została rozpoczęta Mszą św. w krasnosielckim kościele. Przybyli na nią: senator Janina Fetlińska, sekretarz gminy – Paweł Ruszczyński, przewodniczący rady – Tomasz Olszewik, wiceprzewodniczący – Robert Kluczek, Zenon Pszczółkowski – brat Juliana, któremu niestety nie udało się przeżyć tamtejszej akcji oraz nieliczna grupa kombatantów i mieszkańców Krasnosielca. Następnie wszyscy udali się do miejsca pamięci tamtejszych wydarzeń i ronda im. Zenona Pszczółkowskiego. Przedstawiciele władzy samorządowej złożyli kwiaty w imieniu własnym i mieszkańców Gminy Krasnosielc. Zapalono znicze i przywołano wspomnienia tych tragicznych, a jakże bohaterskich wydarzeń.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »