Ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej w Gminie Krasnosielc

Wójt Gminy Krasnosielc informuje, że w dniu 18 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej we wsiach: Nowy Krasnosielc, Łazy, Nadleśnictwo Parciaki, Grądy, Sulicha, Krasnosielc Leśny, Budy Prywatne, Amelin, Pieczyska, Niesułowo, Pach, Ruzieck oraz budowę stacji uzdatniania wody w Amelinie. Otwarcie ofert nastąpi 10 czerwca 2009 roku.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »