Przebudowa tzw. „czerwonego” boiska

W dniu 21 maja 2009 r. został podpisany protokół przekazania placu „czerwonego” boiska przy Zespole Szkół Zawodowych w Krasnosielcu. Już wkrótce rozpoczną się prace związane z jego przebudową. Roboty budowlane obejmowały będą: – roboty ziemne i profilowanie terenu, – budowę boiska z trawy syntetycznej o powierzchni 1800 m2 z pasami bocznymi o powierzchni 518,75 m2, – urządzenie boiska do gry w piłkę nożną, – wykonanie boiska o wys. 4,0 m. Wartość całej inwestycji to 792,1 tys. zł. Jednocześnie przypominamy, iż inwestycja pt. „Budowa boiska do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej w Krasnosielcu” uzyskała akceptację Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego i została włączona do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »