Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

W maju rozpoczęto termomodernizację ośrodków zdrowia w Krasnosielcu i w Drążdżewie. Wykonawcami inwestycji są odpowiednio: firma Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Kołodziejczyk oraz PHU „BUD – MAL” Bogdan Maliszewski. Zadania obejmują docieplenie ścian budynków metodą lekko – mokrą, wykonanie warstwy elewacyjnej tynku mineralnego strukturalnego, obróbki blacharskie z blachy powlekanej i ocynkowanej, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Łączna wartość inwestycji to 57442,29 zł. W/w przedsięwzięcia wpisane są w zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnosielc”, w którym przewiduje się również termomodernizację strażnicy OSP w Krasnosielcu (przetarg ogłoszono 14 maja, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 czerwca 2009).

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »