Będzie parking przy ośrodku zdrowia w Krasnosielcu

Trwają prace przy budowie parkingu na terenie ośrodka zdrowia w Krasnosielcu. Wykonawcą jest PPHU „OSTBRUK”. Zakres robót obejmuje: profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie ławy pod krawężniki oraz wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej – 416 m2. Wartość inwestycji wynosi 61023,85 zł i zostanie ona pokryta z budżetu gminy.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »