Informacja dla mieszkańców wsi Krasnosielc i Nowy Sielc

Podczas w/w spotkań zostanie omówiona kwestia lokalizacji przyłączy w celu uniknięcia późniejszych nieporozumień w trakcie realizacji inwestycji.
Uczestnicy konsultacji zobowiązani są do posiadania dowodów osobistych.

Harmonogram konsultacji:
03.06.2009 (środa) w godzinach 1200 – 1800 04.06.2009 (czwartek) w godzinach 1200 – 1800 05.06.2009 (piątek) w godzinach 1200 – 1800

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu w dogodnym dla Państwa terminie.

Wójt Gminy Krasnosielc Andrzej Czarnecki

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »