Nowy chodnik na ulicy Wolności

Zakres robót obejmuje:

  • rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm oraz ław pod krawężniki z betonu – 337 m,
  • rozebranie istniejących chodników o łącznej nawierzchni 320 m2,
  • ręczne karczowanie pni,
  • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 708,2 m2,
  • wykonanie ławy pod krawężniki i ułożenie krawężników,
  • ułożenie kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej we wjazdach bramowych – 172,9 m2,
  • wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej – 535,3 m2,
  • wykonanie poręczy łańcuchowych.

Wartość inwestycji wynosi 92710,96 zł. Termin realizacji 01.07 – 31.08.2009.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »