Przebudowa drogi w Krasnosielcu Leśnym

Wójt Gminy Krasnosielc informuje, że gmina otrzymała dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 40 tys. złotych na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami w miejscowości Krasnosielc Leśny. Planuje się przebudowę odcinka o długości 930 m i szerokości 5 m. W czerwcu zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy w/w przedsięwzięcia, a na przełomie lipca i sierpnia rozpoczną się prace związane z przebudową. Inwestycja drogowa, o której mowa jest jedną z kilku zaplanowanych do realizacji w tym roku.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »