„Jak to dawniej bywało”

Na ekspozycji znalazła się drewniana socha, brony, kołyska i konik na biegunach. W zbiorach muzealnych są też hełmy, odznaczenia wojskowe i prawidła do robienia butów. Obecna nauczycielka historii wraz z uczniami nadal poszukują starych sprzętów i tym samym wzbogacają izbę pamięci. Na uroczystości gościli: Marian Białczak- były dyrektor szkoły, Tomasz Olszewik- przewodniczący Rady Gminy Krasnosielc, Paweł Ruszczyński – Sekretarz Gminy, Róża Rzepczyńska- dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim, Teresa Kaszuba dyrektor PSP w Rakach, Andrzej Maluchnik dyrektor ZS w Krasnosielcu, Anna Godlewska- dyrektor przedszkola w Krasnosielcu, ks. Andrzej Groblewski proboszcz parafii w Drążdżewie, radni z obwodu naszej szkoły: Fabian Jóźwiak, Krzysztof Waszczak, Tomasz Kacprzyński, Tadeusz Kuśmierczyk- sołtys wsi Drążdżewo, Bożena Tupacz -przewodnicząca Rady Rodziców wraz z członkami trójek klasowych oraz redaktorzy: Antoni Kustusz „Głos Gminy”, Aldona Rusinek „Tygodnik Ostrołęcki”. Na imprezę przybyła również Małgorzata Czarnecka – była nauczycielka naszej szkoły. Zaproszeni goście obejrzeli wystawę i wysłuchali programu słowno – muzycznego wykonanego przez uczniów klasy V i VI. Program, przypominający życie ludzi w dawnych czasach przygotowali dyrektor szkoły Barbara Nosarzewska, Aniela Szewczak i Dariusz Wierzbicki. Pod ich kierunkiem uczniowie recytowali wiersze Marii Konopnickiej, fragmenty „ Chłopów” Władysława Reymonta, fragmenty prozy Bolesława Prusa, Żeromskiego i Sienkiewicza. Uroczystości zainaugurowała dyrektor Barbara Nosarzewska, a Tomasz Olszewik i Paweł Ruszczyński dokonali otwarcia wystawy – przecinając wstęgę. 20 maja 2009r. ekspozycje i program obejrzeli rodzice oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rakach.

Aniela Szewczak

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »