Budowa boiska z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Krasnosielcu

W maju 2009 r. rozpoczęły się prace budowlane przy budowie boiska przy Zespole Szkół w Krasnosielcu. Poprzednio istniejące boisko nie nadawało się do użytku, ponieważ nie spełniało żadnych norm dotyczących tego typu obiektów sportowych. Do chwili obecnej wykonano: – obmiar boiska, – korytowanie wokół płyty boiska oraz wykopano rowy odwadniające, – ułożono krawężniki wokół boiska, – zebrano warstwę ok. 30 cm gruntu nienośnego i nawieziono w jego miejsce piasek, – rozsypano warstwę kruszywa stabilizującego. Wykonawcą robót jest „PANORAMA II” z Gdyni. Termin wykonania to 31.10.2009 r.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »