Parking przy Ośrodku Zdrowia w Krasnosielcu

Zakończono budowę parkingu na terenie Ośrodka Zdrowia w Krasnosielcu. Wykonawcą była firma „OSTBRUK”. Zakres prac obejmował: profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie ławy pod krawężniki oraz wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej – 378 m2. Wartość inwestycji jest nieco niższa niż przewidywano i wynosi 55452,60 zł. Wynika to z końcowego obmiaru nawierzchni parkingu.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »