Rozpoczęto budowę wodociągu

Trwają prace przy budowie wodociągu w miejscowościach: Nowy Krasnosielc, Łazy, Nadleśnictwo Parciaki, Budy Prywatne, Grądy, Sulicha, Krasnosielc Leśny, Pieczyska, Niesułowo, Pach, Ruzieck, Amelin. W wyniku realizacji tegoż przedsięwzięcia powstanie sieć wodociągowa o długości ok. 37 km i liczbie przyłączy 210 sztuk oraz stacja uzdatniania wody w Amelinie. Przypominamy, iż w/w inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, a jej zakończenie planuje się w 2010 roku.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »