Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnosielc

Zakończono termomodernizację dwóch ośrodków zdrowia w naszej gminie. Wykonano docieplenie ścian budynków metodą lekko – mokrą, warstwę elewacyjną tynku mineralnego strukturalnego, obróbki blacharskie z blachy powlekanej i ocynkowanej oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Do ukończenia całości zdania pozostała jeszcze termomodernizacja strażnicy OSP w Krasnosielcu. Wykonawcą robót będzie „Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji” z Ostrołęki. Wartość robót zgodnie z umową wyniesie 60186,96 zł brutto. Termin wykonania to 31.08.2009 r.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »