Zakup wiat przystankowych

W czerwcu zakupiono kolejne dwie wiaty przystankowe marki ATENA STANDARD, które zostały zamontowane w miejscowości Wola Włościańska oraz na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 544 z drogą gminną prowadzącą do Niesułowa. Koszt wiat wyniósł 5895,99 zł. Poprzez tą niewielką inwestycję przyczyniamy się do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających z komunikacji autobusowej oraz poprawiamy estetykę gminy.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »