Samorządowy Elektroniczny Program OSP – 2009

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 lipca 2009 wójt gminy podpisał umowy w sprawie przyznania dotacji celowych na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki temu dofinansowaniu nasi strażacy zostaną wyposażeni w nowe ubrania koszarowe, mundury, hełmy, buty, radiotelefony, pasy bojowe, aparaty powietrzne, węże, motopompę szlamową itp. Środki w łącznej wysokości 33788,00 zł zostały przydzielone w następujący sposób:
OSP Amelin – 4160,00 zł
OSP Chłopia Łąka – 1780,00 zł
OSP Drążdżewo – 9507,00 zł
OSP Grądy – 1780,00 zł
OSP Krasnosielc – 5409,00 zł
OSP Niesułowo – 8218,00 zł
OSP Raki – 1154,00 zł
OSP Grabowo – 1 780,00 zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »