Nowy wizerunek placu przy Ośrodku Zdrowia w Krasnosielcu

Zagospodarowano teren wokół parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Krasnosielcu poprzez obsianie trawą i obsadzenie krzewami ozdobnymi. Wartość inwestycji wynosi 7000 zł i została poniesiona z budżetu gminy.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »