Odbiór mostu w Łazach

W dniu 02.09.2009 r. Wójt Gminy uczestniczył w odbiorze powykonawczym remontu mostu znajdującego się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w miejscowości Łazy. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Czerwinie. Podczas odbioru komisja zaproponowała usunięcie kilku usterek w celu poprawy warunków komunikacji pieszej na tym obiekcie. Według deklaracji MZDW w Warszawie wady mają zostać usunięte w najbliższym czasie.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »