Wniosek o dofinansowanie budowy stołówki

14 września Gmina Krasnosielc otrzymała informację, iż wniosek o nazwie Rozbudowa budynku Powszechnej Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Krasnosielcu przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i zostanie przekazany do dalszej oceny.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »