Wyłoniono wykonawców „powierzchniówek” i modernizacji ogrodzenia

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg emulsją asfaltową we wsiach: Krasnosielc Leśny, Wólka Rakowska, Perzanki Borek, Papierny Borek, Raki – Bagienice Folwark i Przytuły – Drążdżewo Małe wykona firma BUDOMOST z Białegostoku. Łączna wartość robót wynosi 686287,82 zł. W chwili obecnej trwają prace związane z uzupełnieniem nawierzchni kruszywem naturalnym, natomiast ułożenie nawierzchni rozpocznie się w najbliższym czasie. Na modernizację dróg na odcinkach: Przytuły – Drążdżewo Małe, Wólka Rakowska przyznano gminie dotację w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 185259,00 zł. Natomiast na przebudowę odcinka drogi w Krasnosielcu Leśnym pozyskano dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »