Zakończono budowę boiska

Firma PANORAMA II ukończyła prace trwające przy budowie boiska do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. Poprzednio istniejące boisko nie nadawało się do użytku, ponieważ nie spełniało żadnych norm dotyczących tego typu obiektów sportowych. W chwili obecnej mamy tu piękne, a przede wszystkim bezpieczne boisko o powierzchni 1800m2. Jest ono ogólnodostępne dla młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności przez cały rok. To już trzeci obiekt sportowy powstały na terenie naszej gminy, który ma ogromne znaczenie dla stworzenia warunków do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz popularyzacji sportu wśród dorosłych (w poprzednim roku rozpoczęto budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Drążdżewie oraz wybudowano wielofunkcyjne boisko przy Placu Kościelnym w Krasnosielcu). Z inicjatywy władz gminy na boisku zostało zainstalowane oświetlenie stadionowe o wartości ok. 15 tys. zł. Umożliwi to dostępność boiska w godzinach wieczornych oraz zapewni komfortowe warunki dla wszystkich graczy. W sąsiedztwie boiska wykonano także chodnik z kostki brukowej. Starosta Makowski zobowiązał się do sfinansowania montażu monitoringu na nowopowstałym boisku. Przypominam, iż inwestycja ta zostanie dofinansowana w kwocie 350000,00 zł z Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »