Gmina otrzyma wsparcie finansowe na odnowę centrum Krasnosielca

Gmina otrzyma na ten cel z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich maksymalny poziom dofinansowania w wysokości 254284,00 zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowalnych. Unijne wsparcie pozwoli nam odnowić park, w którym zostanie utworzony plac zabaw dla dzieci, będzie piękne oświetlenie, elementy małej architektury oraz nowe nasadzenia. Powstaną też nowe miejsca parkingowe. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, jak również poprawy wizerunku Krasnosielca, jako miejscowości gminnej.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »