I n f o r m a c j a !

Ośrodek posiada wzór zaświadczenia, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia wsprawie formy opieki medycznej nad kobietą wciąży, uprawniającej do dodatku ztytułu urodzenia dziecka (Dz.U. z2009r. nr163, poz.1305). Świadczenia ztytułu urodzenia dziecka przysługują, jeżeli kobieta była objęta opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży ikorzystała ze świadczeń zdrowotnych przynajmniej raz wkażdym trymestrze ciąży. Dlatego też te właśnie informacje, obok danych identyfikacyjnych zainteresowanej ilekarza wystawiającego dokument, znalazły miejsce womawianym zaświadczeniu.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »