60 – lecie Publicznej Biblioteki Samorządowej

Nie obyło się bez życzeń, podziękowań, prezentów, no i oczywiście pysznego tortu w kształcie książki. Wójt Gminy Krasnosielc – Andrzej Czarnecki i przedstawiciele Rady Gminy przekazali bibliotece aparat cyfrowy, natomiast Pani Krystyna za trud i ogromne zaangażowanie w swoją pracę otrzymała nagrodę Wójta. Gwoździem programu była grupa teatralna „Raczki” z pouczającym przedstawieniem o Pyzie – rezolutnej, ciekawej świata dziewczynce, wędrującej wraz ze Stasiem po krasnosielckiej ziemi. Następnie wszyscy uczestnicy imprezy zostali zaproszeni na wykwintny obiad. Wyróżnieni czytelnicy: Barbara Krzykowska, Józefa Osińska, Henryk Juniak, Elżbieta Kłyszewska, Halina Bębenkowska, Maria Kowalczyk, Anna Ziemińska, Halina Opalach, Sabina Pukas, Maria Rybacka, Zofia Ryfa, Jan Chrzanowski, Irena Maluchnik, Magda Kołakowska, Aneta Białobrzewska.
Rys historyczny Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu.
Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu powołana została w 1949 r. Jej organizacją zajął się nauczyciel miejscowej szkoły podstawowej Pan Jan Kołakowski wraz ze swą żoną Jadwigą. Po uzyskaniu odpowiedniego lokalu i zgromadzeniu niewielkiej ilości księgozbioru (289 woluminów), 16 stycznia 1949 r. w sali remizy strażackiej z udziałem władz państwowych i gminnych dokonano uroczystego otwarcia biblioteki. Biblioteka mieściła się w lokalu u Pani Marii Domińskiej przy ul. Rynek. Zajmowała powierzchnię 22 m2 i czynna była dwa razy w tygodniu: w niedzielę i czwartek. W roku 1957 po wielu staraniach ówczesnego kierownika biblioteki Pana Mariana Gadomskiego znaleziono nowy lokal przy ulicy Wolności o powierzchni 20 m2. Trzy lata później otwarto przy bibliotece pierwszą w powiecie makowskim czytelnię. Pozyskano na nią drugie pomieszczenie o powierzchni 16 m2. W 1965 roku wyposażona została w telewizor, jeden nielicznych w Krasnosielcu. Od tej pory czytelnia zaczęła spełniać rolę świetlicy wiejskiej i czynna była początkowo w godz. 16.00 – 20.00, a od roku 1967 do godz. 22.00. W grudniu 1960 roku biblioteka zmieniła nazwę na Gromadzka Biblioteka Publiczna i nosiła ja do 1973 r., kiedy to znów zmieniła się nazwa na Gminną Bibliotekę Publiczną. Przybyło wówczas placówek, ponieważ biblioteki w Amelinie i Drążdżewie stały się naszymi filiami. W roku 1977 biblioteka w Krasnosielcu została przeniesiona do budynku będącego własnością gminy i mieści się w nim do dnia dzisiejszego, zajmując powierzchnię 100 m2. Współcześnie biblioteka organizuje imprezy czytelnicze, spotkania z pisarzami, wystawy, konkursy czytelnicze. W ramach promocji książki przeprowadza też lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży. Od lat aktywnie włącza się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Zbiory biblioteki: Literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 5 181 wol. Literatura piękna dla dorosłych – 11258 wol. Literatura popularno-naukowa – 4993 wol. Ogółem – 21432 wol. Ilość udostępnionych zbiorów 13949 wol. w tym: książek – 11687 wol. czasopism – 2262 wol.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »