Boisko oddane do użytku

Nowopowstałe boisko jest trzecim obiektem, które ma ogromne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Jak wspomniał Paweł Ruszczyński, boisko to jest obiektem ogólnodostępnym i mogą z niego korzystać nie tylko uczniowie pobliskich szkół, ale również starsi miłośnicy piłki nożnej zamieszkujący naszą gminę. Oświetlenie, które zostało zainstalowane z inicjatywny lokalnej władzy, umożliwi dostępność boiska w późnych godzinach wieczornych. Starosta Makowski sfinansował montaż monitoringu, co z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa grających i kibiców. Gmina przeznaczyła na realizację inwestycji środki z własnego budżetu w wysokości 484026,92 zł, natomiast 350000,00 zł pozyskała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »