Mamy 6,5 km nowych „powierzchniówek”

Zakończono powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg emulsją asfaltową we wsiach: Krasnosielc Leśny, Wólka Rakowska, Perzanki Borek, Papierny Borek, Raki – Bagienice Folwark i Przytuły – Drążdżewo Małe. Prace związane z przebudową dróg gminnych wykonała firma BUDOMOST z Białegostoku. Łączna wartość robót wyniosła 686287,82 zł. Na modernizację dróg na odcinkach Przytuły – Drążdżewo Małe, Wólka Rakowska gmina otrzymała dotację w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 179396,00 zł. Natomiast na przebudowę odcinka drogi w Krasnosielcu Leśnym pozyskano dofinansowanie w kwocie 40000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.♠

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »