NR WEWNĘTRZNE URZĘDU GMINY

NR WEWNĘTRZNE URZĘDU GMINY
SEKRETARIAT (29) 717-50-73
1. Ruszczyński Paweł 71-75-073 Wójt Gminy 2. Rogala Grażyna 71-75-073 Sekretarz Gminy 3. Andruchewicz Wiesława 71-40-051 Księgowość 4. Bielawska Małgorzata 71-40-057 Ośrodek Doradztwa Rolniczego 5. Cierlińska Barbara 71-40-043 Ośrodek Pomocy Społecznej 6. Czajkowska Bożenna 71-40-048 Kasa 7. Czaplicka Ewelina 71-40-060 Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli 8. Czarnecka Elżbieta 71-40-046 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 9. Ferenc Przemysław 71-40-041 Referat Rozwoju i Promocji Gminy 10. Grabowska Irena 71-40-056 Ośrodek Pomocy Społecznej 11. Janowska Małgorzata 71-40-044 Obsługa Rady Gminy 12. Jaworska Ewa 71-40-055 Ochrona Środowiska 13. Klik Agnieszka 71-40-058 Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli 14. Koterwas Agnieszka 71-40-060 Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli 15. Kurzac Irena 71-40-061 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 16. Kurzyńska Katarzyna 71-40-053 Księgowość 17. Mackiewicz Mirosław 71-40-049 Obrona Cywilna, Ewidencja Działalności Gospodarczej 18. Maluchnik Anna 71-40-043 Ośrodek Pomocy Społecznej 19. Napiórkowska Lidia 71-40-057 Ośrodek Doradztwa Rolniczego 20. Olbryś Agata 71-40-054 Ośrodek Pomocy Społecznej 21. Olszewska Krystyna 71-40-052 Księgowość 22. Ostrowska Urszula 71-40-046 Z-ca Kierownika USC, Sprawy OSP 23. Parciak Teresa 71-40-045 Referat Rozwoju i Promocji Gminy 24. Pokora Agnieszka 71-40-047 Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy 25. Terlik Edyta 71-40-042 Referat Rozwoju i Promocji Gminy 26. Waszczak Mirosława 71-40-053 Księgowość 27. Wierzbicka Teresa 71-40-059 Księgowość Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli 28. Załęska Mirosława 71-40-055 Podatki 29. Zduniak Agnieszka 71-40-058 Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli 30. Zuzelska Maria 71-40-051 Kadry
Faks (29) 717-50-74

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »