Posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP

Zebranych powitał Wiceprezes Tadeusz Kuśmierczyk. Następnie głos zabrał Pan Paweł Ruszczyński, który przedstawił realizację budżetu w zakresie OSP w 2009 r. i plan na 2010 r. Jednocześnie zwrócił się z prośbą do strażaków, by w raportach za 2009 r. w sposób szczegółowy określili zapotrzebowanie na wyposażenie poszczególnych jednostek. Poinformował również, że Rada Gminy zabezpieczyła w budżecie środki w wysokości 500 tys. złotych na realizację zadań inwestycyjnych, związanych z remontem remiz strażackich i wybudowanie garażu dla jednostki w Niesułowie. Sekretarz podkreślił potrzebę odnowienia taboru w jednostkach OSP Krasnosielc, Amelin i Drążdżewo. Celem spotkania było również ustalenie harmonogramu zebrań sprawozdawczych. Poruszone zostały również kwestie organizacyjne. Waldemar Zabielski przedstawił statystykę zdarzeń na terenie powiatu i Gminy Krasnosielc. Łącznie w 2009 roku odnotowano 131 wyjazdów gminnych jednostek OSP. Na zakończenie Wiceprezes Zarządu życzył strażakom, aby tych wyjazdów było jeszcze mniej.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »