Rozpoczęto ostatni etap budowy sali w Drążdżewie

W ramach trzeciego etapu przewidziano: roboty elektryczno – wentylacyjne, kanalizacyjno – wodociągowe wewnętrzne, tynkarskie, malarskie, okładzinowe, blacharskie, wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej oraz zakup wyposażenia. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacja inwestycji dobiegnie końca w lipcu br. Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 1.633.000,00 zł. Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała wsparcie finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 900.000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »