Młodzież Zapobiega Pożarom

Do rywalizacji w turnieju stanęły 24 osoby. Uczestników powitał sekretarz gminy – Paweł Ruszczyński, jednocześnie gratulując młodym ludziom podjęcia tego dużego wyzwania. Po zapoznaniu się z regulaminem młodzież przystąpiła do rozwiązywania testów. Wiedzę uczestników konkursu oceniło jury w składzie: st. Kpt. Cezary Pichała – Przewodniczący, Urszula Ostrowska – Sekretarz oraz członkowie: Paweł Ruszczyński, Andrzej Maluchnik i Anna Kardaś. Po dokonaniu oceny do finału zakwalifikowano następujących uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):

  1. Mateusz Faderewski
  2. Elżbieta Tupacz
  3. Sylwia Dudek

II grupa wiekowa (gimnazja):

  1. Piotr Drewelus
  2. Piotr Wielechowski
  3. Izabela Grabowska

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

  1. Rafał Tabaka
  2. Paweł Bartosiewicz
  3. Adam Krupiński

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »